Mijn Werk als Dierenarts

Om 8.30 gaat het Dierenziekenhuis Diemen open. We zijn al ruim van te voren met alle voorbereidingen bezig en om 8 uur zijn wij de dieren die in de opname zitten al aan het verzorgen. Eventueel is dit ook de tijd dat er een spoedpatiënt nog voor het operatieprogramma kan binnen komen. Zo nodig wordt er in deze tijd ook nog overlegd over patiënten. Het werk als dierenarts bevat dan toch ook een groot onverwacht deel.
Om 8.30 uur komen de operatie-patiënten binnen. Dieren zijn 12 uur van te voren nuchter gehouden, behalve knaagdieren, konijnen en andere bijzondere dieren. Ik roep de eigenaren met hun huisdier dan één voor één binnen om kennis te maken, te vertellen wat we gaan doen en het dier nog eens goed na te kijken. Behalve de operatie reden, kijk ik ook goed of het dier wel in voldoende conditie is voor een narcose. Als dit zo blijkt te zijn krijgt het dier een slaapmiddel toegediend en wachten we tot het dier in slaap valt. Als de patiënten zijn opgenomen worden ze één voor één onder narcose gebracht om ze te gaan behandelen. Meest voorkomende operaties binnen het werk als dierenarts zijn sterilisaties en castraties, het verwijderen van bultjes en het reinigen van gebitten. Ook de wat bijzondere operaties vinden bij ons in de praktijk plaats, zoals het verwijderen van een schildklier bij katten, laparoscopische sterilisaties, penisamputaties bij katers die niet meer kunnen plassen, verwijderen van anaalklieren, staartamputaties (bij medische noodzaak). Na het operatie programma bel ik of de assistente de eigenaren op dat alles goed is gegaan en worden de dieren weer opgehaald zodra ze goed wakker en warm zijn.

Na de middagpauze gaan we verder met het spreekuur. Hierbij is een groot scala aan patiënten te verwachten: van gezonde dieren voor de vaccinatie tot zieke dieren met de meest uiteenlopende klachten: kreupelheid, braken, diarree, sloom, veel drinken/plassen, slecht eten enz. Het ligt heel erg aan de soort patiënt en wat de eigenaar wil, welk onderzoek ik ga doen. Een lichamelijk onderzoek is standaard en daar haal ik al veel informatie uit, maar soms is dit onvoldoende en is er aanvullend onderzoek nodig. In het Dierenziekenhuis Almere kunnen we zeer veel aanvullend onderzoek direct uitvoeren zoals bloedonderzoek, röntgen, echografie, urineonderzoek enz. Het spreekuur loopt tot in de avond door.

Tussen het spreekuur door of soms zelfs in de pauze kunnen er spoedpatiënten komen die direct geholpen moeten worden: zoals een kater die niet kan plassen, een gebeten dier of een aangereden dier. Dit varieert van een kat met een abces of een patiënt waar nader onderzoek bij nodig is, zoals een röntgenfoto of bloedonderzoek. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om hele zieke dieren ook intensieve zorg aan te bieden, zoals zuurstoftherapie (bij ernstige benauwdheid) in de couveuse of uitgebreide infuusmogelijkheden. Eventueel worden dieren opgenomen in het Dierenziekenhuis om de meest intensieve zorg te kunnen bieden.